Katalysator in uw organisatie

Team

Met ruim 10 jaar ervaring en verstand van zorg en veranderen, leveren Stam&deBie procesbegeleiding bij complexe veranderingen in ziekenhuizen, GGZ- en zorginstellingen. Zij werken altijd vanuit de vraag: wordt de patiënt er beter van?

Stam&deBie helpen bij herinrichting, reorganisatie en optimalisatie van behandeling en zorg voor de patiënt of cliënt. Zij bouwen snel vertrouwen en helpen zorgprofessionals en hun collega’s, om ambities en veranderingen zelf voor elkaar te krijgen. Met respect en tact verbinden zij medewerkers – van RvB tot de verzorgende aan het bed. Zij versterken multidisciplinaire samenwerking, versnellen besluitvorming, ontwikkelen leiderschap van teams en leidinggevenden, helpen slimmer organiseren en leren professionals beter sturen op concreet resultaat in de dagelijkse praktijk van de zorg. Stam&deBie – helpen zorg beter maken.

Tanja Stam

Tanja combineert haar medische achtergrond en bedrijfskundige analyse, met sprankelende sociale creativiteit. Zij overziet snel belangen van arts en verpleegkundige en hun professionele randvoorwaarden voor goede uitkomst van zorg. Als sparring partner van bestuurder en zorgprofessional, denkt zij ver vooruit hoe in de organisatie en op de werkvloer effectieve samenwerking en efficiënte organisatie van zorg resulteert in het realiseren van de zorgambities. Achtergrond: geneeskunde, conservatorium klassieke zang, autodidact.

Sjoukje de Bie

Met een geoefend oog voor de dagelijkse praktijk van bestuurder en zorgprofessional en kennis van het zorgproces, helpt Sjoukje betere zorg succesvol implementeren. Vertaalt complexiteit naar de essentie van de verandering en ruis naar draagvlak. Maakt ruimte voor tegengestelde belangen en gedeelde zorgambities. Verstaat de mensen aan het bed. Brengt plezier in samenwerken. En blijft altijd koersen op hard en zacht resultaat. Achtergrond: Organisatieadviseur CMC, strategische communicatie en veranderkunde.

Volgende

Met verstand van zorg en veranderen

Opdrachten

Hoe realiseert u zorgambities met aantoonbaar betere uitkomst en kwaliteit van zorg, in een omgeving van kostenreductie, reorganisatie of fusie? In nauwe samenwerking met alle betrokkenen, en met verstand van zorg en veranderen, ontwikkelen Stam&deBie een passende veranderaanpak voor uw specifieke vraagstuk en situatie. De kwaliteit van de inhoudelijke oplossing en ontwikkeling van bijvoorbeeld teams en multidisciplinaire samenwerking, gaan daarbij hand in hand. Wij begeleiden het veranderproces en coachen zorgprofessionals en management, totdat zij zelfstandig de beoogde kwaliteitsverbetering, aanpassing van besturing, procesoptimalisatie of integratie van zorgprocessen voor elkaar krijgen. Hieronder enkele voorbeelden van gerealiseerde opdrachten.

Van innovatie naar regulier proces

Een ad hoc georganiseerde innovatieve cardiologische en cardiochirurgische...>>

Van innovatie naar regulier proces

Een ad hoc georganiseerde innovatieve cardiologische en cardiochirurgische ingreep herinrichten tot een regulier werkproces. Aanpassing van MDO, werkproces, technische randvoorwaarden. Uiteindelijk capaciteit voor meer patiënten.

Interne experts vergroten effectiviteit

Opleiding en coaching van experts (zoals zorglogistiek, kwaliteit, ICT, fin...>>

Interne experts vergroten effectiviteit

Opleiding en coaching van experts (zoals zorglogistiek, kwaliteit, ICT, financiën), om effectiever te kunnen acteren binnen hun organisatie en hun expertise in verandertrajecten beter toepasbaar en geaccepteerd te krijgen.

Opleiding interne procesbegeleiders

Scholing in verandermethodiek, coaching en opleiding van procesbegeleiders...>>

Opleiding interne procesbegeleiders

Scholing in verandermethodiek, coaching en opleiding van procesbegeleiders voor een nieuwe afdeling voor procesverbetering en innovatie in een academisch ziekenhuis.

Integratie van zorg bij een fusie

In het fusieproces van drie ziekenhuizen voor de Oncologische zorg, het beg...>>

Integratie van zorg bij een fusie

In het fusieproces van drie ziekenhuizen voor de Oncologische zorg, het begeleiden van het integratieproces met het oog op de vereiste kwaliteit van zorg, uniformering van zorg en besturing. Ontwikkelen van een besturingsmodel voor deze bij uitstek multidisciplinaire patiëntenstroom die door de bestaande RVE-structuur heen loopt.

Ontwikkelen doelmatigheidsprogramma

Programma-ontwikkeling en opleiding van medewerkers in een groot ziekenhuis...>>

Ontwikkelen doelmatigheidsprogramma

Programma-ontwikkeling en opleiding van medewerkers in een groot ziekenhuis tot procesbegeleider van een organisatie-breed programma voor doelmatigheid.

Intervisie specialisten

Intervisiebegeleiding van groepen medisch specialisten in het kader van org...>>

Intervisie specialisten

Intervisiebegeleiding van groepen medisch specialisten in het kader van organisatieontwikkeling.

Medisch beleid direct opgevolgd

Herontwerp van dag- en weekritme binnen een kinderziekenhuis, waarmee de be...>>

Medisch beleid direct opgevolgd

Herontwerp van dag- en weekritme binnen een kinderziekenhuis, waarmee de besluiten over medisch beleid dezelfde dag efficiënt opgevolgd en uitgevoerd kunnen worden. Herschikking van taken en verantwoordelijkheden van chef de clinique, supervisoren en arts-assistenten met bijbehorende ondersteunende organisatiestructuur.

Vitaal en doelmatig

Programma voor het vitaliseren van een verpleegafdeling en doelmatigheidsve...>>

Vitaal en doelmatig

Programma voor het vitaliseren van een verpleegafdeling en doelmatigheidsverbetering van hun academische zorg.

Tevreden verwijzers

Ontwikkeling en toepassing van een verwijzers-tevredenheidsonderzoek, en ve...>>

Tevreden verwijzers

Ontwikkeling en toepassing van een verwijzers-tevredenheidsonderzoek, en verbeterprogramma voor de relatie met verwijzers in een groot ziekenhuis.

Teams aan zet

Organisatieontwikkeling om tot herinrichting van de klinische zorg in een G...>>

Teams aan zet

Organisatieontwikkeling om tot herinrichting van de klinische zorg in een GGZ-instelling te komen. Hierbij zijn de teams zelf aan zet om samenwerking binnen de teams, tussen teams en tussen de disciplines op gang te krijgen. Vanuit een gedeeld idee over de beoogde klinische zorg toegroeien van 5 losse afdelingen naar 1 klinische keten, waarin de patiënten snel en goed worden…

Concentratie van zorg

Ten behoeve van concentratie van de mammazorg in fuserende ziekenhuizen, he...>>

Concentratie van zorg

Ten behoeve van concentratie van de mammazorg in fuserende ziekenhuizen, het organiseren van zorgvuldige besluitvorming met alle betrokken partijen, met een door alle specialismen gedragen plan, uitgewerkte randvoorwaarden en implicaties voor de zorg, de mensen en de financiën. Vertaald naar een leesbaar bedrijfsplan als leidraad voor verdere implementatie.

Integrale verbetering van zorg

Uitvoering van een integraal diagnose- en implementatieprogramma op verplee...>>

Integrale verbetering van zorg

Uitvoering van een integraal diagnose- en implementatieprogramma op verpleegafdelingen van een academisch ziekenhuis, voor kwaliteitsverbetering patiëntenzorg, teamontwikkeling en doelmatigheid van werkprocessen.

Volgende

Bouwen vertrouwen van zorgprofessionals

Wat vinden anderen van ons

Volgende

Helpen belemmeringen wegnemen

Klanten

apotheek
cardiochirurgie
cardiologie
chirurgie
geriatrie
ggz
interne-geneeskunde
kindergeneeskunde
kinderoncologie
kinderurologie
psychiatrie
neonatologie
neurochirurgie
neurologie
obstetrie
oncologie
spoedeisende-hulp
thoraxchirurgie
verloskunde

Volgende

Scherp oog voor zorgambitie en kwaliteit

Contact

Wilt u met ons kennismaken, met ons samenwerken, vrijblijvend sparren over een lastige verandering in uw organisatie, een quick scan en implementatie-advies, coaching, opleiding voor uw interne adviseurs, een workshop op maat? Bel ons of stuur een mail.

Tanja Stam       06 – 10623857

Sjoukje de Bie  06 – 24975239    Home
    Met dank aan de afdeling zuigelingen Emma Kinderziekenhuis AMC
    Website rogierlankhorst.com | Illustraties & huisstijl Marcel Leuning | Fotografie Geert Job Sevink