Intervisie specialisten

Intervisiebegeleiding van groepen medisch specialisten in het kader van organisatieontwikkeling.